NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Pożyczki na start Pierwszy biznes
Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II
Wpisany przez Administrator   

       Informujemy, że otwieramy nabór wniosków w ramach Programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II":

  • Makroregion Północno-Wschodni – obejmujący województwa: lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz
  • Makroregion Południowy – obejmujący województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie


     INFORMUJEMY, ŻE DOKUMENTACJA DLA OBU MAKROREGIONÓW JEST IDENTYCZNA.

 

REGULAMIN - POBIERZ

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU - POBIERZ

 

Z programu mogą skorzystać:

osoby niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej:
  • student ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
  • poszukujący pracy absolwenta szkoły i uczelni– do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy,
  • poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej,
  • podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta, w tym skierowanego przez powiatowy urząd pracy.

 

Przeznaczenie

  

POŻYCZKA PODSTAWOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

POŻYCZKA UZUPEŁNIAJĄCA na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową)

 

POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy

 

Wnioski o przyznanie pożyczki przyjmowane są w:

  • Starachowice - siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. Mickiewicza 1a, tel. 41 274 46 90

 

szlaczek12


PBWwS_logo

logo_mrpips

bgk1