NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Pierwszy Biznes II - pożyczka uzupełniająca - podpisanie umowy
Wpisany przez Administrator   

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE, MAZOWIECKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE I PODLASKIE

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II

 

POŻYCZKA UZUPEŁNIAJĄCA na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

 

PODPISANIE UMOWY

 • Wzór aneksu do pożyczki podstawowej - pobierz
 • Wzór umowy pożyczki - pobierz

 • Tabela opłat i prowizji - pobierz

 

 • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis - pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 • Oświadczenie o braku podwójnego finansowania - pobierz
 • Oświadczenie o wizerunku - pobierz

      

Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia:

 • potwierdzenia rejestracji w CEIDG zawierającego REGON i NIP
 • umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy)
 • umowy na prowadzenie firmowego rachunku bankowego
 • dokumentów potwierdzających ustanowienie stosownych zabezpieczeń
 • pieczątka firmowa
PBWwS_logo

logo_mrpips

bgk1