NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Pierwszy Biznes II - pożyczka dla przedsiębiorców - podpisanie umowy
Wpisany przez Administrator   

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE, MAZOWIECKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE I PODLASKIE

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II

 

POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

 

PODPISANIE UMOWY

  • Tabela opłat i prowizji - pobierz

 

  • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis - pobierz
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
  • Oświadczenie o braku podwójnego finansowania - pobierz
  • Oświadczenie o wizerunku - pobierz

      

Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia:

  • potwierdzenia rejestracji w CEIDG zawierającego REGON i NIP
  • umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy)
  • umowy na prowadzenie firmowego rachunku bankowego
  • dokumentów potwierdzających ustanowienie stosownych zabezpieczeń
  • pieczątka firmowa
PBWwS_logo

logo_mrpips

bgk1