NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty RPOLU 9.3 Dotacje (3) - 80 firm na start
Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw
Wpisany przez Administrator   

       Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) to system grup usługodawców, około 200 organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą.

      Misją KSU jest rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa.

      Konsultanci KSU dysponują wysokimi kwalifikacjami i aktualną wiedzą związaną z bieżącą sytuacją gospodarczą, np. dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego. Kompetencje konsultantów KSU są weryfikowane i rozwijane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w cyklicznych szkoleniach tematycznych, które opracowano zgodnie z profilami konsultantów, określonymi dla poszczególnych usług.

      Więcej na temat Krajowego Systemu Usług dla MSP można znaleźć na stronie internetowej: http://ksu.parp.gov.pl

      Fundacja przystąpiła do KSU w 1996 r., początkowo w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i finansowych.

      Obecnie jesteśmy akredytowanym ośrodkiem KSU (13/03/2005/028) w zakresie następujących usług:

    • doradcze,
    • informacyjne,
    • szkoleniowe,
    • finansowe (fundusz poręczeniowy),
    • proinnowacyjne.

 

ksu_stand1