NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Uwaga na nieuczciwe firmy doradcze!
Wpisany przez Administrator   

25.09.2018

    W związku z licznymi telefonami od osób, które chciały skorzystać ze środków pomocowych poprzez firmy UNI-BIZNES i UNI-INVEST, informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach nie ma nic wspólnego z w/w przedsiębiorcami, nigdy z nimi nie współpracowała i nie współpracuje. Dotyczy to również osób podających się za pracowników ARR w Starachowicach, których zadaniem jest sprzedaż dokumentacji projektowych lub materiałów związanych z dofinansowaniami unijnymi.

    Nadmieniamy, że nasi pracownicy nie oferują takich materiałów, ponieważ wszystkie aktualne informacje dotyczące dofinansowań z Unii Europejskiej dostępne są na stronach internetowych funduszy europejskich prowadzonych przez instytucje rządowe.