NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty POWER 2.9 Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych
POWER 2.9 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

"Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych"

powerue

Informacja o szkoleniach

Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniach 27.10.2017r. – 31.10.2017r. w Kielcach przy ul. Warszawskiej 21.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych z województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, którzy zostaną objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie prawa zamówień publicznych oraz które wezmą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferujemy:

 • bezpłatne szkolenie z najlepszą kadrą. Szkolenia prowadzone będą przez wysokiej klasy specjalistów, pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie szkoleń i warsztatów chcemy przygotować Państwa do samodzielnego udziału w postępowaniach przetargowych.
 • szkolenie - 20 godzin z zakresu zamówień publicznych
 • warsztaty - 20 godzin – praktyczne aspekty dotyczące udziału w postępowaniu
 • Indywidualne warsztaty – stworzenie oferty, symulacja procesu udziału w postepowaniu
 • monitorowanie złożonej oferty
 • bezpłatne zakwaterowanie w hotelu (zakwaterowanie od czwartku)wraz z miejscem parkingowym
 • pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, 2 przerwy kawowe)
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

W przypadku udziału osób niepełnosprawnych prosimy dodatkowo o skan aktualnego orzeczenia (os. niepełnosprawne mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełniony formularz zgłoszeniowy

Skan formularza rekrutacyjnego proszę przesyłać na maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Serdecznie zapraszamy.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - pobierz

OŚWIADCZENIE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - pobierz

DEKLARACJA UCZESTNICTWA - pobierz


Wyniki postępowania do zapytania ofertowego w sprawie wyboru usługi hotelowej

Wyniki postępowania - kliknij tutaj

 

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego w sprawie wyboru opracowania materiałów szkoleniowych

Wyniki postępowania - kliknij tutaj

 

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego w sprawie wyboru świadczenia usługi cateringowej

Wyniki postępowania - kliknij tutaj

 

Wyniki postępowania do zapytania ofertowego w sprawie wyboru trenera do przeprowadzenia 10 cykli szkoleń dotyczących zamówień publicznych

Wyniki postępowania - kliknij tutaj

 

Zapytanie ofertowe w sprawie usługi hotelowej

07.08.2017

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zaprasza do składania ofert w sprawie usługi hotelowej.

Oferta z załącznikami - pobierz

 

Zapytanie ofertowe w sprawie  opracowania materiałów szkoleniowych

02.08.2017r.

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zaprasza do składania ofert w sprawie  opracowania materiałów szkoleniowych

Oferta z załącznikami - pobierz

 

Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru świadczenia usługi cateringowej

02.08.2017r.

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zaprasza do składania ofert w sprawie wyboru świadczenia usługi cateringowej – obiad i kolacja oraz przerwy kawowej dla uczestników projektu „Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla Pracowników Przedsiębiorstw Społecznych”.

Oferta z załącznikami - pobierz

 

Informacja o terminie ogłoszenia wyników

     Z uwagi na prowadzone negocjacje z trenerami wydłużamy termin ogłoszenia wyników zapytania ofertowego w sprawie wyboru trenera do przeprowadzenia 10 cykli szkoleń dotyczących zamówień publicznych do poniedziałku 21.08.2017r.

 

Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru trenera do przeprowadzenia 10 cykli szkoleń dotyczących zamówień publicznych

27.07.2017

     Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach zaprasza do składania ofert w sprawie wyboru trenera do przeprowadzenia 10 cykli szkoleń dotyczących zamówień publicznych.

Oferta z załącznikami - pobierz

 

Informacje ogólne o projekcie

    Celem głównym projektu jest zwiększenie partycypacji Podmiotów Ekonomii Społecznej w wykorzystaniu dostępnych form organizowanych zamówień publicznych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i doradztwie indywidualnym (realizowanym w ramach celu szczegółowego wzmocnienie systemów wsparcia dla PES).

   Wynikiem realizacji projektu będzie większa częstotliwość udziału PS w zamówieniach publicznych oraz złagodzenie czynników takich jak: niewiedza, brak kwalifikacji, obawy przed podejmowaniem działań mających skutki prawne.

     Głównymi zadaniami, które zostaną zrealizowane w ramach projektu są:

 • szkolenia dla pracowników PES,
 • doradztwo indywidualne dla pracowników PES,
 • przeprowadzenia diagnozy,
 • szkolenie i doradztwo dla konsultantów regionalnych.

     W realizacji celu głównego osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • 76 przedsiębiorstw społecznych, które po opuszczeniu programu zwiększą częstotliwość udziału w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • 151 pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, którzy w wyniki wsparcia EFS podnieśli kompetencje w zakresie standardów usług oraz zamówień publicznych,
 • 11 konsultantów regionalnych przygotowanych do świadczenia usług w zakresie udziału w zamówieniach publicznych.

     Do projektu zakwalifikowanych zostanie 151 pracowników Przedsiębiorstw Społecznych z województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, którzy zostaną objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie zamówień publicznych oraz które wezmą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W projekcie otrzymają również wsparcie pracownicy 11 istniejących OWES-ów na obszarze realizacji projektu.

    Okres realizacji projektu: 01.05.2017r. – 30.04.2018r.

    Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie, śląskie i małopolskie.

 

Wartość projektu: 896 030,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 755.174,08 zł (84,28%)

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 140.855,92 zł (15,72%)

 

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.