NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Inne usługi Informacyjne
Usługa informacyjna
Wpisany przez Administrator   

      punktUsługa informacyjna to podstawowe działanie Fundacji. Jej świadczenie w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) zaczęło się w 2001 r.

     W latach 2009-2011 prowadzony był dodatkowo Punkt Konsultacyjny w Szydłowcu, natomiast w latach 2012-2013 w 3 dodatkowych Punktach Konsultacyjnych: Busku-Zdroju, Włoszczowie, Opatowie.

      Obecnie usługi informacyjne świadczone są w siedzibie Fundacja ARR w Starachowicach oraz w 3 biurach zamiejscowych: Kielcach, Skarżysku-Kam. i Ostrowcu Św.

   

Oferta usługi informacyjnej kierowana jest do:

  • osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
  • przedsiębiorców.

  

Oferujemy następujące rodzaje usług:

  • usługa informacyjna w zakresie związanym z rozpoczynaniem działalności gospodarczej,
  • usługa informacyjna w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

      

Usługi informacyjne świadczone są:

  • bezpośrednio w siedzibie Fundacji ARR lub biurach zamiejscowych;
  • telefonicznie.


szlaczek12


   Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 sierpnia 2015 r. Projekt Punkt Konsultacyjny KSU w województwie świętokrzyskim dobiegł końca.


     Serdecznie dziękujemy za współpracę i korzystanie z naszych usług.


   Jednocześnie informujemy, iż obecnie - na mocy Porozumienia z PARP - świadczymy usługę asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej. W związku z zakończeniem projektu i tym samym ustaniem współfinansowania ze środków publicznych, usługa ta dla zainteresowanych klientów jest w pełni odpłatna (120 zł netto/godzinę).

     Zapraszamy do skorzystania z naszych usług rozwojowych - Zespół PK KSU