NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Baza Usług Rozwojowych
Wpisany przez Administrator   

UWAGA !!!

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach nie udziela informacji na temat dofinansowania oraz warunków związanych z wysokością dofinansowania.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach jest wyłącznie organizatorem szkoleń, zaś dofinansowania / refundacji udziela właściwy operator dla danego terenu.

W przypadku przedsiębiorstw MŚP z terenu miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna operatorem jest Staropolska Izba Przemysłowo Handlowa, dla firm z pozostałego terenu województwa świętokrzyskiego operatorem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT).

W przypadku przedsiębiorstw MŚP z terenu innych województw prosimy wyszukać odpowiedniego operatora.

  

Uprzejmie informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach organizuje, szkolenia/doradztwo biznesowe poprzez bazę usług rozwojowych z możliwością uzyskania dofinansowania od właściwego Operatora w wysokości kwoty refundacji do 80%.

   

Co to jest Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Jak to działa?

Baza została stworzona w 2015 r., przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, zastępując dotychczasową, największą wyszukiwarkę usług szkoleniowych - „Inwestycja w Kadry”. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych zgodnie z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych oraz doradczych.

Kto może uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości?

Można uzyskać dofinansowanie na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.


Wysokość dofinansowania

Samozatrudniony/a

Mikro przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

80%

Limit kwoty dofinansowania:

 1. dla jednego uczestnika instytucjonalnego wynosi 60 000 PLN na cały okres realizacji projektu

 2. dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika indywidualnego nie może przekroczyć kwoty 6000 PLN bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowe.

 

 

Koszt usługi rozwojowej może uwzględniać podatek od towarów i usług (VAT) wyłącznie w przypadku, gdy został on faktycznie poniesiony przez przedsiębiorcę oraz przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.

Średnie przedsiębiorstwa, jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:

□ jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu

□ funkcjonuje w białym, zielonym lub srebrnym sektorze gospodarki

□ prowadzi działalność gospodarczą w obszarze stanowiącym specjalizację regionu: metalowo-odlewniczym, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej

□ prowadzi działalność w branżach
o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy tj.: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej

□ uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER

□ planowane usług i rozwojowe prowadzą do nabycia , potwierdzenia lub wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mają na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój

80%

Usługi rozwojowe skierowane do pracowników:

- powyżej 50 roku życia lub

- o niskich kwalifikacjach

80%

Średnie przedsiębiorstwo niespełniające żadnego z powyższych warunków

50%

 

Jak uzyskać dofinansowanie?

 • Zadzwoń do nas pod numer telefonu 41 274 46 90 wew. 115 lub napisz na maila Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Przedstaw swój pomysł na szkolenie biznesowe / usługę doradczą
 • Umów się na spotkanie z naszym doradcą – razem określimy możliwość dofinansowania szkolenia dla twojej firmy oraz zorganizujemy interesujące Cię szkolenie
 • Podaj dogodne terminy szkolenia, a my dopasujemy się do Ciebie
 • Wspólnie przygotujemy wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami do odpowiedniego operatora (w przypadku przedsiębiorstw MŚP z terenu miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna operatorem jest Staropolska Izba Przemysłowo Handlowa, dla firm z pozostałego terenu województwa świętokrzyskiego operatorem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ŚCITT))
 • Po złożeniu wniosku o dofinansowanie podpisz umowę wsparcia z operatorem
 • Zgłoś się do nas na szkolenie, rozpocznij usługę, wypełnij ankietę, zapłać za usługę
 • Uzyskaj certyfikat lub zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • Jeżeli chcesz pomożemy ci wypełnić wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej
 • Ciesz się nowymi kwalifikacjami i zabłyśnij w firmie!