NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Linki Instytucje współpracujące
Instytucje współpracujące
Wpisany przez Administrator   

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 

 

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica 


 

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości Sandomierz 

 

Bank Spółdzielczy w Starachowicach

logo_bss


Bank Spółdzielczy w Iłży

logo_bsi


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa 


 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

 

Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego 


 

Agencja Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św. 

 

Urząd Miejski w Starachowicach 

 

 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach 

  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach 

 

 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

logo_mrfp

 

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy sp. z o.o.

logo_sfp


 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.


Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych

  

Związek Banków Polskich