NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty POWER 1.2.1 POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość - DOTACJE
POWER 1.2.1 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość

09.02.2022

     Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową z oceną biznes planów w ramach III edycji działań projektowych "POWER Twoją szansa na przedsiębiorczość" - 2  GRUPA SZKOLENIOWA zakwalifikowanych do dofinansowania.

      Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

szlaczek12

28.01.2022

     Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową z oceną biznes planów w ramach III edycji działań projektowych "POWER Twoją szansa na przedsiębiorczość" - 2  GRUPA SZKOLENIOWA.

      Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

szlaczek12

27.12.2021

   Informujemy, że Biznes Plany wraz załącznikami Uczestnicy III edycji (II grupa) działań w projekcie "POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość" mogą składać w terminie od 05.01.2022 do 19.01.2022. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

   Formularz biznes planu i oświadczenia dostępne są na dole strony.

szlaczek12

13.12.2021

  Poniżej zamieszczamy wyniki III naboru do projektu "POWER Twoją szansa na przedsiębiorczość" (2 grupa szkoleniowa).

   Lista rankingowa - kliknij tutaj

szlaczek12

09.12.2021

    Poniżej zamieszczamy listę rankingową z oceną biznes planów w ramach III edycji działań projektowych "POWER Twoją szansa na przedsiębiorczość" - 1 GRUPA SZKOLENIOWA.

      Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

szlaczek12

16.11.2021

     Informujemy, że Biznes Plany wraz załącznikami Uczestnicy III edycji (I grupa) działań w projekcie "POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość" mogą składać w terminie od 25.11.2021 do 08.12.2021. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

       Formularz biznes planu i oświadczenia dostępne są na dole strony.

szlaczek12

02.11.2021

  Poniżej zamieszczamy wyniki III naboru do projektu "POWER Twoją szansa na przedsiębiorczość" (1 grupa szkoleniowa).

   Lista rankingowa - kliknij tutaj

szlaczek12

29.10.2021

   Informujemy, że przedłużamy nabór uzupełniający Kandydatów do III edycji działań w projekcie "POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość". Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą do dnia 15.11.2021. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

   W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

szlaczek12

18.10.2021

    Informujemy, że ogłaszamy nabór uzupełniający Kandydatów do III edycji działań w projekcie "POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość".

   Nabór trwać będzie od 18.10.2021 do 29.10.2021. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

szlaczek12

30.09.2021

     Informujemy, iż do 13 października 2021 r. do godziny 16.00 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do III edycji działań w projekcie "POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość".

szlaczek12

29.09.2021

   Poniżej zamieszczamy listę rankingową z oceną biznes planów w ramach II edycji działań projektowych "POWER Twoją szansa na przedsiębiorczość".

    Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

szlaczek12

20.09.2021

     Informujemy, iż do 30 września 2021 r. do godziny 16.00 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do III edycji działań w projekcie "POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość".

szlaczek12

24.08.2021

   Informujemy, że Biznes Plany wraz załącznikami Uczestnicy II edycji działań w projekcie "POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość" mogą składać w terminie od 02.09.2021 do 15.09.2021. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

    Formularz biznes planu i oświadczenia dostępne są na dole strony.

szlaczek12

23.08.2021

   Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do III edycji działań w projekcie "POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość".

   Nabór trwać będzie od 01.09.2021 do 20.09.2021. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

   Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin dostępne są na dole strony.

   UWAGA - Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Dodatkowa informacja - kliknij tutaj

szlaczek12

02.08.2021

  Poniżej zamieszczamy wyniki II naboru do projektu "POWER Twoją szansa na przedsiębiorczość".

    Lista rankingowa - kliknij tutaj

szlaczek12

02.08.2021

  Poniżej zamieszczamy wniosek rozliczeniowy uczestnika projektu - wsparcie pomostowe w projekcie "POWER Twoją szansa na przedsiębiorczość".

    Wniosek rozliczeniowy - wsparcie pomostowe - kliknij tutaj

szlaczek12

30.06.2021

  Poniżej zamieszczamy listę rankingową z oceną biznes planów w ramach  I edycji działań projektowych "POWER Twoją szansa na przedsiębiorczość".

    Lista rankingowa biznes planów - kliknij tutaj

szlaczek12

08.06.2021 /zm./

     Informujemy, iż do 30 czerwca 2021 r. do godziny 16.00 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość" - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

szlaczek12

10.05.2021

   Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu "POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość".

   Nabór trwać będzie od 19.05.2021 do 08.06.2021. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

   Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin dostępne są na dole strony.

   UWAGA - Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

   Dodatkowa informacja - kliknij tutaj

szlaczek12

10.05.2021

  Informujemy, że Biznes Plany wraz załącznikami Uczestnicy I edycji działań w projekcie "POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość"  mogą składać w terminie od 19.05.2021 do 01.06.2021. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

   Formularz biznes planu i oświadczenia dostępne są na dole strony.

szlaczek12

21.04.2021

  Poniżej ogłaszamy wyniki I naboru do projektu "POWER Twoją szansa na przedsiębiorczość".

    Lista rankingowa - kliknij tutaj

szlaczek12

30.03.2021

     W związku z wieloma pytaniami kandydatów o długość okresu zatrudnienia informujemy, że do projektu kwalifikowane będą osoby, które zatrudnione były co najmniej na okres jednego miesiąca.

szlaczek12

16.03.2021 /zm./

Informujemy, iż do 31 marca 2021 r. do godziny 16.00 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość".

szlaczek12

16.02.2021

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu "POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość".

Nabór trwa od 24.02.2021 do 15.03.2021. Dokumenty można składać w godzinach pracy biur.

UWAGA - Nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Dodatkowa informacja - kliknij tutaj

szlaczek12Informacje ogólne o projekcie

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Lider projektu) w partnerstwie z Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą sp. z o.o.

Projekt „POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: od 2021-01-01 r. do 2022-12-31 r.

 

Zasięg terytorialny: województwo świętokrzyskie

 

Celem głównym projektu jest umożliwienie zwiększenia możliwości zatrudnienia 126 UP z terenu Województwa Świętokrzyskiego co w efekcie końcowym doprowadzi do powstania i zapewnienia funkcjonowania przez min. 12-m-cy (w okresie 01.2021-12.2022) 106 mikroprzedsiębiorstw (które stworzą minimum 5 dodatkowych miejsc pracy), założonych przez ludzi młodych do 29 r.ż., którzy stracili zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

 

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi 126 osób fizycznych (w tym 95K) w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.:

1) biernych zawodowo lub

2) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych, które zamieszkują w rozumieniu przepisów KC, uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wsparciem w ramach Projektu mogą zostać objęte wyłącznie osoby dotknięte skutkami pandemii COVID-19, które utraciły w jej wyniku zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

 

Główne działania:

1. Ocena predyspozycji kandydatów do projektu

2. Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 126 Uczestników Projektu

3. Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Biznes Panów

4. Udzielenie środków finansowych na przedsiębiorczość dla 106 Uczestników Projektu.

5. Wsparcie pomostowe finansowe do wysokości 2600 zł za 1 miesiąc dla 106 UP przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia Działalności Gospodarczej.

 

Główne rezultaty:

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie Działalności Gospodarczej - 106.

Powstanie 106 mikroprzedsiębiorstw oraz utworzone zostaną 3 dodatkowe miejsca pracy.

 

Wartość projektu: 4.993.704,57 zł, w tym dofinasowanie z UE: 4.948.864,34 zł.

 

Biuro Agencji Rozwoju Regionalnego – ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 41 274-46-90, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

Biuro Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej sp. z o.o. – ul. 1 Maja 49, 26-110 Skarżysko-Kamienna, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 510-931-343, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!!

 

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do biura)

Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

- Formularz rekrutacyjny (DOCX) - kliknij tutaj

- Druk US7 - kliknij tutaj

- Przykład wypełnienia druku US7 - kliknij tutaj

- Oświadczenia (o dacie urodzenia i miejscu zamieszkania, dotyczące Procedury weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa w projektach konkursowych EFS z zakresu aktywizacji zawodowej, o braku przynależności do grupy docelowej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1, dotyczące przekazywania informacji po opuszczeniu projektu) - kliknij tutaj

- Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych - kliknij tutaj

- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - kliknij tutaj

- Oświadczenie o utracie zatrudnienia - kliknij tutaj

 

Pozostałe dokumenty rekrutacyjne

- Regulamin rekrutacji - kliknij tutaj

- Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

- Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego - kliknij tutaj

- Karta oceny predyspozycji kandydata - kliknij tutaj

- Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 - kliknij tutaj

- Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego - kliknij tutaj

 

Dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

Wszelkie modyfikacje formularza będą skutkować odrzuceniem wniosku.

- Formularz biznes planu (DOCX) - kliknij tutaj

- Oświadczenia do biznes planu - kliknij tutaj

 

Pozostałe dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia finansowego:

- Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego - kliknij tutaj

- Karta oceny biznes planu - kliknij tutaj

- Minimalny wzór umowy o wsparcie finansowe - kliknij tutaj

- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - kliknij tutaj

- Minimalny wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - kliknij tutaj

- Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - kliknij tutaj

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - kliknij tutaj

- Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne - kliknij tutaj

- w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kliknij tutaj

- Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego - kliknij tutaj