NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty RPOWM 8.3.1 Twoja szansa na przedsiębiorczość - DOTACJE
RPOWM 8.3.1 - Aktualności
Wpisany przez Administrator   

logo_RPO_WM

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020


Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 •     osób powyżej 50 roku życia
 •     osób długotrwale bezrobotnych
 •     osób z niepełnosprawnościami
 •     osób o niskich kwalifikacjach
 •     kobiet

Dodatkowo punkty premiujące dla:

 •     kobiet +2pkt
 •     osób niepełnosprawnych +2pkt

Przewidywane formy wsparcia w ramach projektu:

 •     Grupowe doradztwo podatkowe
 •     Warsztaty interpersonalne
 •     szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 •     dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 •     wsparcie pomostowe doradcze

Uczestnicy projektu są zobowiązani do prowadzenia, zarejestrowanej w ramach projektu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 18 miesięcy kalendarzowych, począwszy od daty zarejestrowania działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Lider – Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. – rekrutacja dla powiatu tarnowskiego

Partner – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego – rekrutacja dla miasta Tarnów

Partner – Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – rekrutacja dla powiatu brzeskiego

Partner – Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego – rekrutacja dla powiatu dąbrowskiego

Biuro projektu: Dąbrowa Tarnowska, ul. Oleśnicka 3, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

nr tel 517 878 962

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne będą na stronie projektu www.twojaszansa.pakd.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 21 189 350,46 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

logo_RPO_WM_partnerzy