NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start O nas Cele działania
Cele działania
Wpisany przez Administrator   

      Już od 1992 r. Fundacja pobudza, napędza i wspiera przedsiębiorczość na terenie naszego województwa.

      Misją Fundacji, która nam przyświeca, jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w mieście i regionie świętokrzyskim.

    Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, rozwojem lokalnej przedsiębiorczości, poprawianiem sytuacji gospodarczej na lokalnym rynku, misja Fundacji nie uległa zmianie. Nadal za cel działalności, zgodnie ze statutem, Fundacja stawia ograniczanie bezrobocia, wspieranie rozwoju regionalnego, pobudzanie aktywności gospodarczej w regionie poprzez wsparcie finansowe, informacyjne, doradcze lokalnej przedsiębiorczości, realizując przy tym szereg projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

      Główne działania Fundacji skupione są na zwalczaniu bezrobocia oraz wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie im wysokiej jakości kompleksowych usług, a przez to lepsze przygotowanie ich do spełniania standardów istniejących w Unii Europejskiej. Działania te są w szczególności realizowane poprzez świadczenie usługi: szkoleniowej, informacyjnej, doradczej, proinnowacyjnej, projektowej (opracowywanie i wdrażanie projektów) oraz poręczycielskiej realizowanej przez Fundusz Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR i pożyczkowej realizowanej przez Fundusz Pożyczkowy FUNDSTAR 2.

logotypyall1