NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start
Pożyczki na kształcenie
Wpisany przez Administrator   

15.03.2019

    Uprzejmie informujemy, że III nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” rozpocznie się 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00.

    W tym terminie zostanie otwarty dostęp do systemu wnioskowania on-line na stronie projektu www.inwestujwrozwoj.pl.

     W ramach III naboru pula środków przeznaczona na pożyczki to 10 mln zł.

    Nabór będzie miał charakter ciągły i będzie trwał do momentu wyczerpania środków.

     W przypadku złożenia wniosków o pożyczkę o wartości przekraczającej 120% puli środków przeznaczonych na pożyczki w tym naborze, Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia naboru wniosków. Komunikat o terminie wstrzymania lub zakończenia wniosków zostanie umieszczony na stronie projektu.