NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start Projekty RPOWŚ 8.5.1 EduFARR
RPOWŚ 8.5.1 - Aktualności (2)
Wpisany przez Administrator   

EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach

logo_ws_efs_pol

 

11.04.2022

Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 30.03.2022 r. na potrzeby projektu pn.: ”EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – zajęcia dodatkowe z matematyki i j. angielskiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kliknij tutaj

szlaczek12

30.03.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby projektu pn.: ”EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – zajęcia dodatkowe z matematyki i j. angielskiego

Więcej informacji na bazie konkurencyjności - kliknij tutaj

szlaczek12

30.03.2022

Zamawiający, w związku z zakończeniem postępowania dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki i j. angielskiego w ramach projektu „EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, informuje, iż nie wybrano żadnej oferty, gdyż złożone oferty przekraczają założenia budżetowe w projekcie (zarówno w części 1 oraz części 2 zamówienia).

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego z dnia 16.03.2022 pkt. X.

Więcej informacji na bazie konkurencyjności - kliknij tutaj

szlaczek12

16.03.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby projektu pn.: ”EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – zajęcia dodatkowe z matematyki i j. angielskiego

Więcej informacji na bazie konkurencyjności - kliknij tutaj

szlaczek12

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach od 1 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. realizować będzie projekt „EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach”, finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Finansowanie: RPOWŚ 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Okres realizacji projektu: od 2022-02-01 do 2023-06-30

Beneficjenci: 3 szkoły zawodowe z powiatu starachowickiego: ZSZ nr 1 w Starachowicach: 70 uczniów (35K i 35M), ZSZ nr 2 w Starachowicach -75 uczniów (22K i 53M) i ZSZ nr 3 w Starachowicach: 65 uczniów (2K i 63M), łącznie 210 uczniów/uczennic (59K i 151M) w wieku: 15-19 lat, klas I-III, z woj. świętokrzyskiego z powiatu starachowickiego. Kolejną grupę wsparcia stanowią nauczyciele z ww. 3 szkół zawodowych 24 (13K i 11M).

Cel główny projektu: Wzrost jakości kształcenia zawodowego, m.in. w zakresie kierunków zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego i dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy w 3 szkołach zawodowych z woj. świętokrzyskiego.

Działania zaplanowane w projekcie:

 • Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic:
  • Zajęcia dodatkowe z matematyki
  • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
  • Warsztaty z zakresu wykorzystania inteligentnych specjalizacji w zawodzie
  • Doposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne 3 szkół
 • Podniesienie kompetencji praktycznych uczniów i uczennic
  • Kurs specjalistyczny z zakresu montażu klimatyzacji
  • Kurs AutoCAD
  • Kurs projektowania SkeatchUP
  • Kurs – technika hybrydowa
  • Kurs programowania Python
  • Kurs modelowania i drukowania 3D·
 • Kompetentni nauczyciele zawodu
  • Warsztaty dla 24 nauczycieli z praktycznego wykorzystania inteligentnych specjalizacji

szlaczek12

Całkowita kwota projektu: 1.319.844,00 zł

Wkład własny: 74.640,00 zł

Kwota dofinansowania: 1.245.204,00 zł

 

Zamawiający, w związku z zakończeniem postępowania dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki i j. angielskiego w ramach projektu „EduFARR - rozwój szkolnictwa zawodowego w Starachowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, informuje, iż nie wybrano żadnej oferty, gdyż złożone oferty przekraczają założenia budżetowe w projekcie (zarówno w części 1 oraz części 2 zamówienia).

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego z dnia  16.03.2022 pkt. X.