NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Start O nas Nasza kadra
Nasza kadra
Wpisany przez Administrator   

       Silna pozycja Fundacji na rynku Instytucji Otoczenia Biznesu to w dużej mierze zasługa profesjonalizmu naszych pracowników.

      Specjalistyczna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie są podstawą długofalowych, partnerskich relacji z naszymi klientami.

      By sprostać oczekiwaniom i móc efektywnie zaspokajać rosnące potrzeby nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniach, kursach i seminariach. Służą one pogłębianiu specjalistycznej wiedzy, uczą także kreatywnego myślenia, niezbędnego w realizowaniu stojących przed nimi wyzwań.

foto9